Ramli, N., L. B. Musafar Hammed, A. F. Mohammad Suhaimi, and H. Furqani. “Perbandingan Kerangka Tadbir Urus Perbankan Islam Di Antara Indonesia Dan Malaysia: Comparison of Shariah Governance Framework in Islamic Banking Between Indonesia and Malaysia”. Journal of Management and Muamalah , vol. 13, no. 1, June 2023, pp. 44 -55, doi:10.53840/jmm.v13i1.140.