Alias, M. A. A. (2023). Pemalsuan Dokumen dan Kedudukannya dalam Perundangan Syariah di Malaysia: Document Falsification and Its Position in Shariah Law in Malaysia. Journal of Management and Muamalah , 13(1), 31 - 43. https://doi.org/10.53840/jmm.v13i1.142