(1)
Alias, M. A. A. Pemalsuan Dokumen Dan Kedudukannya Dalam Perundangan Syariah Di Malaysia: Document Falsification and Its Position in Shariah Law in Malaysia. J. Mgt. Mml. 2023, 13, 31 - 43.