[1]
Ramli, N., Musafar Hammed, L.B., Mohammad Suhaimi, A.F. and Furqani, H. 2023. Perbandingan Kerangka Tadbir Urus Perbankan Islam di antara Indonesia dan Malaysia: Comparison of Shariah Governance Framework in Islamic Banking Between Indonesia and Malaysia. Journal of Management and Muamalah . 13, 1 (Jun. 2023), 44 - 55. DOI:https://doi.org/10.53840/jmm.v13i1.140.